Schrijven PvE & PvA

Future Forward kan voor u een Programma van Eisen (PvE) en/of een Plan van Aanpak (PvA) opstellen.

Wat is een Programma van Eisen?

Als opdrachtgever en andere betrokken partijen heeft u wensen/eisen of voorwaarden waaraan uw project moet voldoen. Deze worden opgenomen in het PvE zodat de uitvoerende partijen weten waarvoor het project gestart wordt en dat het duidelijk is aan welke functionele eisen het product moet voldoen zodat het project voor alle betrokkenen tot een positief einde gemaakt kan worden.

Wat is een Plan van Aanpak?

Een Plan van Aanpak geeft de kaders aan van hoe het project zal verlopen. Het bevat informatie over de verschillende partijen, een planning en uitleg waarom het project gestart wordt en wanneer het voltooid moet zijn. Het geeft de doelstelling weer waarvoor ontworpen wordt.

Waarom een PvE?

Er moet rekening gehouden worden met bepaalde eisen om het project enigszins in te kaderen en te bepalen wat het te behalen doel is. Uw eisen moeten vooraf bekend zijn bij alle betrokken partijen zodat deze meegenomen kunnen worden in het ontwerpproces. U kunt zich gedurende het project hierop beroepen om het juiste pad te blijven bewandelen, richting uw einddoel. Bij oplevering kan geëvalueerd worden of de eisen naar behoren uitgevoerd zijn en terug te zien zijn in het product.

Waarom een PvA?

Een PvA wordt geschreven om duidelijk te maken wat de toekomstige stappen zijn. Het is belangrijk om overzichtelijk te maken wat u met uw project wilt bereiken en hoe u dit einddoel kunt bereiken. Voor de betrokkenen zullen alle aspecten van het project zoals contactgegevens, doel en werkwijze besproken moeten worden om te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Meer weten?

Wilt u weten hoe wij het succes van uw bedrijf kunnen vergroten? Wij vertellen u graag meer over een Programma van Eisen (PvE) of Plan van Aanpak (PvA). Neem gerust contact met ons op!

Bel ons op telefoonnummer of e-mail naar email .

2017-06-09 12:08:31

nl-NL